Neurologija

Neurološki pregled sastoji se od anamneze, fizikalnog pregleda kojim se ispituje hod, ravnoteža, funkcija moždanih živaca, refleksi, motorika, osjet itd., procjene tjelesnog i psihičkog stanja bolesnika te postavljanja dijagnoze, preporuke medikamentozne terapije te eventualno potrebnih dodatnih pretraga ili metoda liječenja.


Dijagnostika i liječenje

Dijagnostika I liječenje neuroloških bolesti kao što su glavobolja,šum u ušima, vrtoglavica, krize svijesti, neuralgije, epilepsija, poremećaji moždane cirkulacije, moždani udar, demijelinizacijske bolesti (multipla skleroza), poremećaji pamćenja, neuromišićne bolesti, bolesti ekstrapiramidnog puta (tremor, bolest nemirnih nogu, Parkinsonova bolest), bolesti lokomotornog sutava ( ishijalgije, bol u vratu, križobolja).

Logo Poliklinika AZS

Poliklinika dr. Antun Zoran SavićColor doppler (CDFI) karotidnih i vertebralnih krvnih žila

je ultrazvučni pregled koji služi za procjenu protoka kroz karotidne i vertebralne arterije koje su zadužene za prokrvljenost moždanih struktura.

Pretrage je indicirana za:

* Sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar


* Bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti


* Bolesnika s nerazjašnjenim glavoboljama, vrtoglavicama, šumom u ušima, smetnjama pamećenja


* Bolesnike sa sumnjom na centralni uzrok vrtoglavica


* Bolesnike s degenerativnom bolesti vratne kralježnice s vrtoglavicom i nejasnim glavoboljama


* Pretraga služi i za praćenje bolesnika kod kojih je ranije utvrđeno suženje karotida te bolesnika u kojih je izveden operativni zahvat na karotidnim arterijama